Čo je baby plávanie a jeho význam

Pojem

plávanie dojčiat

a batoliat nie je myslený v pravom slova zmysle. Nejde vôbec o to naučiť bábätká plávať. Hlavným zmyslom je upevňovať vzťah medzi rodičom a dieťatkom. Vodné prostredie je dieťatku veľmi blízke, podobá sa prostrediu jeho prenatálneho života. Dieťatku sa v teplej (30 až 32 °C) vode páči a má nesmiernu radosť z pobytu vo vode v blízkosti svojho rodiča. Deti si zvykajú na prostredie vrstovníkov, lepšie spia, jedia, sú pohybovo zdatnejšie, netrpia bolesťami bruška a vytvárajú si kladný a radostný vzťah k vode.

Vo veku okolo troch rokov sú deti schopné opakovať a napodobňovať pohyb, preto sa začína s výučbou plaveckých štýlov delenou formou. Väčšina pohybov vo vode je sprevádzaná rôznymi riekankami.

U najmenších detí ide predovšetkým o radostnú hru rodičov s deťmi vo vode, ktorá pozitívne stimuluje u dojčat a batoliat pohybovú aktivitu a tá je nevyhnutná pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Samozrejme aj "plávanie" týchto najmenších detičiek v detských plaveckých jasličkách má veľký význam pre neskoršiu výuku plaveckých spôsobov.

Prirodzené pohyby vo vode podporujú vývoj motoriky a nárast sebavedomia dieťaťa. Detské plávanie má pozitívne účinky na telesný a duševný vývoj dieťaťa. Zlepší sa schopnosť orientácie vo vodnom prostredí, pocit rovnováhy a zároveň sa posilní svalstvo a väzivá. Práve voda je tým živlom, ktorý má pre Vás neustále nachystané množstvo podnetov oslovujúcich všetky oblasti vnímania. Okrem toho je tu i telesný kontakt, na základe ktorého si dieťa vytvorí silný pocit dôvery k svojmu rodičovi.

 

Deti sa prirodzenou a hravou formou naučia zvládnuť mnohé prvky predplaveckej a plaveckej výuky ako napr.:

 • adaptácia na prostredie bazéna a prácu v detskom kolektíve

 • splývavé polohy na chrbte a na bruchu

 • výdychy do vody

 • potápanie a lovenie

 • skoky zo sedu a stoja

 • orientácia pod vodnou hladinou

 • práca s plaveckými pomôckami

 • niektoré základné plavecké pohyby

  

Pravidelný pobyt vo vode podporuje:

 • psychomotorický vývoj detí

 • zlepšuje obehové a funkčné parametre organizmu

 • má významný vplyv na podporu imunitného systému

 • zlepšuje otužilosť a pohybové schopnosti

 • má významný sociálny aspekt pre fungovanie rodiny

 • predovšetkým deti získavajú cit pre vodu, ktorý je pre pohyb vo vode veľmi dôležitý

 • plávanie už pomohlo prekonať nielen ťažkosti s jedením, ale aj so spánkom a bolesťami bruška


Plávame len v Belej.

Ako úplne prvá plavecká škola na Slovensku sme získali hviezdičku kvality od Medzinárodnej asociácie plaveckých škôl.

 

Sme členom